Aksaray Enerji

 Güneş Enerji Sistemleri

  Dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Aksaray Enerji, tecrübeli mühendis kadrosuyla; tedarik, kurulum, devreye alma, bakım ve mobil izleme faaliyetleriyle devamlılığını sürdürmektedir.

Arıza Bakım ve Onarım

  Aksaray Enerji, İç Anadolu bölgesinin arıza bakım işinde vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Elektrik Dağıtım şirketlerinin arıza bakımda en iyi ve tecrübeli ekiplerinden biriyiz.

Taahhüt Projelendirme

  Aksaray Enerji, tarafından sunulan proje taahhüt hizmetleri elektrik tesisat ve şebekeleri için teknik satınalma ve uygulama/montaj safhalarının tamamını içermektedir.

 Haberler

Aksaray Enerji Solarex Fuarı’nda..

7-9 Nisan 2016  tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Solarex 9.Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojisi Fuarı’na katıldık.

Aksaray Enerji, DSİ Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, GES kurulumunu sonuçlandırdı

Aksaray Enerji, DSİ Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde, Isparta Eğirdir Yolu üzerinde tesisin elektrik ihtiyacını karşılayabilmek namına, […]

Aksaray Enerji, Elazığ İl Özel İdaresi Sivrice Arıtma Tesisi kurulumuna başladı

Aksaray Enerji, Elazığ İl Özel İdaresi Sivrice Arıtma Tesisi’nde, Arıtma Tesisi’nin işleminde kullanılacak olan elektrik ihtiyacı için, 457 kWp gücünde […]

 Sıkça Sorulan Sorular

Güneşin yeterli olduğu her yerde kullanılır. İster sahada, ister çatıda.

Kullanımı kolaydır.

Karmaşık teknolojiye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Mahalli uygulamalara elverişlidir.

İşletme masrafları çok azdır.

Temiz enerji türüdür.

Kısa sürede kendini amorti eder.

Tükenmeyen enerji kaynağı olmasıdır.

Kullanım alanları geniştir.

Güneş enerjisinin gaz, duman, kükürt veya radyasyon gibi zararlı artıkları yoktur. Enerjiye ihtiyaç duyulan bölgede yararlanılıp kullanılabileceğinden enerjide nakil problemleri bulunmaz ve masrafı yok denecek kadar ucuzdur.

On Grid :

Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler, üretilen elektriğin akülerde depolanması
yerine üretim yerinde tüketilmesi prensibine dayalı çalışmaktadır.

Projelendirme yapılırken üretilmesi istenilen ya da ihtiyaç olan enerji miktarı
tespit edilir. Atmosferden gelen güneş ışınlarının solar modüller üzerine temas
etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir.

Üretilen enerji yüksek çevrim gücü olan, merkezi şebekeye bağlanabilen invertörler ile merkezi şehir şebeke sistemine bağlanır. Böylelikle panellerden üretilen enerji doğrudan şebeke sistemine gönderilmiş olur.

Alan ve ışınım koşulları uygun olduğu takdirde şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile istenilen güçte elektrik enerjisi üretimini sağlamak mümkündür.

Güneş enerjisi ile elektrik üretimi kurulumu kolay bir enerji üretim aracı olduğu gibi, uzun ömürlü, işletme maliyeti çok az olan, pratik ve seyyar olması gibi nedenlerden ötürü öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

Şebeke bağlantılı sistemlerin avantajları
– Kurulumu kolaydır,
– Yüksek verimlilikleri vardır,
– Güvenilirdir,
– Esnek / modüler ölçeklenebilir bir yapıya sahiptirler.
– İlave maliyet getirmez
– Kısa sürede yatırım geri dönüş yapar.

Not: Lisanssız elektrik üretim mevzuatı uyarınca elektrik dağıtım şebekesine (direkt=doğrudan) irtibat tesis eden her türlü tesis şebekeye bağlı (on-grid) kabul edilmektedir. Ayrıca bir tüketim tesisine ya da onun barasına bağlantı yaparak (indirekt=dolaylı) dahi olsa şebekeyle irtibatlı olan üretim tesisleri de şebekeye bağlı tesis kabul edilmektedir. Böylece mevzuatta öngörülen esas ve usullere göre projelendirilmeli, kurulmalı ve işletilebilmelidir.

Off Grid :

Off Grid PV sistemler, elektrik ihtiyacının olup şebekenin bulunmadığı, oldukça uzak olduğu, şebeke hattının çekilmesinin çok masraflı olduğu ya da şebekenin mevcut olup çok sık kesintinin yaşandığı yerlerde kullanılır.

Kullanım yerleri olarak genelde düşük enerji ihtiyacı olan yerleşime uzak evler ve

endüstriyel uygulamalar öne çıkar.

Bu sistemlerde kullanılan ana ekipmanlar güneş paneli, solar şarj kontrol cihazı, akü ve gerektiği yerlerde invertörlerdir. Güneş panellerinin ürettiği doğru akım (DC) elektrik enerjisi şarj kontrol cihazı ile regüle edilerek akülere depolanır. DC ile çalışan elektrikli

cihazlar direk aküden yada şarj kontrol cihazının yük çıkışından beslenirken, alternatif akım (AC) ile çalışan cihazlara ise enerji, aküye bağlanan bir invertör üzerinden sağlanır.

OFF GRİD PV sistem paketleri aydınlatma, tv, uydu alıcısı ve buzdolabı gibi günlük kullanılan cihazların enerji ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye’ nin batısındaki kuzey orta ve güney

bölgeler için yaz ve kış ayları dikkate alınarak tasarlanmıştır.

1. Dağıtım Şirketi’ne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi
2. Lisanssız Elektrik Üretim başvuru formu
a.Mülkiyet Belgesi
b.Arazi veya yapı başvuru sahibinin kendi mülkü ise tapunun aslı ile birlikte fotokopisi.
3. Eğer arazi veya yapı başvuru sahibinin değil ise ve kiralama yapılmış ise. Noter onaylı kira
sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti. Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde tarafların imza sirkülerinin bulunması gerekir.
4. Şirket imza yetkililerine ait imza sirküleri. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.
5. Başvuruya esas tek hat şeması. Bağlantı yapılacak trafo merkezi adı, direk adı gibi bilgiler mutlaka edinilmeli ve tek hat şemasına işlenmelidir.
6. Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belge.
7. Başvuru yapılacak aboneliğe ait eski bir fatura veya bina yeni yapılacak ise, bina yeni yapılıyor ise inşaat ruhsatı.
8. 1/25000 ölçekli harita. Bu harita üzerinde arazi, bina köşe koordinatları işaretlenmiş olmalı,
koordinat listesi olmalı ve harita mühendisi imzalı olmalıdır.
9. Teknik uygunluk formu.
10. Güneş enerjisine dayalı çatı uygulamaları ve kurulu gücü 11 kW altında olan güneş uygulamaları haricindeki başvurular için koordinatlı aplikasyon krokisi.
11. PDF formatındaki santral kurulacak alanın 1/25000’lik haritası, excel formatındaki doldurulmuş teknik uygunluk formu ve teknik uygunluk formunun kaşeli imzalı halinin taranmış formatını içeren CD veya DVD

Uygun Arsa Seçimi
Eğim, Yol cephe
Marjinal Tarım Arazisi
TM Kapasitesi
Bağlantı Noktasına,
Trafo Merkezi’ne uzaklık

Park, Bahçe, Çatı Uygulamaları (Konut, Apt., Fabrika, Kamu Kurumları), Tarla, Arsa, Benzin İstasyonları, Kapalı Pazar Yeri Çatıları, Yol Aydınlatmaları.

İdari ve Teknik Değerlendirme

* Bağlanabilir trafo merkezinin ve kapasitesinin tespit edilmesi

* Trafo merkezlerine yakın yatırım sahası alternatiflerinin belirlenmesi

* Yatırım Sahalarının gerçekleştirme kriterleri açısından analizi

* Teknik analizlerin yapılması

Teknik Hizmetler

* İzinler

* Analiz ve Raporlar

* Diğer izinler ve projelendirmeler

* Haritalama ve planlama çalışmaları

* Santral sahası ve İletim/Dağıtımına ilişkin maliyet durumuna göre yapılacak işlemler

* Proje onayı

* Lisansız enerji sınırı 1mw oldu.

* Lisansız enerji başvuruları dağıtım şirketince yapılmaktadır.

* Verilecek bağlantı izni bölgedeki 1mw hat kapasitesi ile sınırlandırılmıştır.

* 10 yıl boyunca üretilen fazla elektrik 0.13 ¢/$ (dolar cent) devlet alım garantisi verir.

 Bize Ulaşın

Görüş ve Önerilerinizi Lütfen Bizimle Paylaşınız

İsim Soyisim (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Görüşleriniz

REFERANSLARIMIZ

Aksaray Enerji, SolarBaba üyesidir.

karbon ayakizi

Aksaray Enerji, Günder üyesidir.